apple tree

TRÄDBESKÄRNING

Det man först ska fråga sig innan man börjar beskära är: Vad vill jag uppnå i framtiden? Hur vill jag att trädet ska se ut? Hur högt kommer det bli?

Vad man brukar eftersträva är att få en genomgående stam där grenarna har bra vinklar. Så att man undviker dubbelstammar och grenar med skarpa vinklar. Uppkommer detta tar man bort dem under uppbyggnadsbeskärningen.

Hur mycket man kan beskära och hur ofta varierar mycket mellan olika trädarter. Beskär man för mycket riskerar man att trädet känner sig stressat och svarar med att skjuta många vattenskott för att återta förlorad energi.

Dessa är de sju ”ingrepp”man framförallt fokuserar på att beskära:

  1. Klykor, grenar med dåliga/skarpa grenvinklar
  2. Konkurrerande toppskott
  3. Uppstamning (lågt sittande grenar)
  4. Stamskott (vattenskott)
  5. Rotskott
  6. Grenar som växer in i varandra
  7. Täta grenpartier

 

Bästa tidpunkt för beskärning är ju JAS – juli, augusti, september. Vissa arter måste beskäras då, de som blöder som avenbok, björk, gulved, lönn, valnöt och vingnöt. Dessutom vissa känsliga arter som hästkastanj, tulpanträd och magnolia.

De flesta andra går med fördel att ta även under vårvintern när trädet saknar hela sin lövskrud och då det är lättare att se trädets uppbyggnad vilket underlättar beskärning av trädet.

tree pruning