Trädgårdens skötsel

Det man först ska fråga sig innan man börjar beskära är: Vad vill jag uppnå i framtiden? Hur vill jag att trädet ska se ut? Hur högt kommer det bli? Vad man brukar eftersträva är att få en genomgående stam där grenarna har bra vinklar. Så...