Gröna tjänster

FORMBESKÄRNING AV TRÄD

Formklippning är ett roligt sätt att skapa estetiskt tilltalande element i trädgården eller parken. Det är egentligen bara din egen fantasi som sätter gräns för vilken formation du vill skapa. Kvadrater, pyramider, klot, bollar, djuravbilder eller kanske en naturlig parasoll till fikaplatsen.

 

Viktigt är att använda sig av rätt träd eller buske på rätt plats. Det mest lämpliga trädet för formklippning är linden eftersom lind efter en klippning reagerar med kraftig skottbildning och därigenom snabbt blir tät och vacker. Andra lämpliga träd är avenbok, bok och björk, möjligtvis även ek, vilken dock får ett glesare bladverk. Bland barrträd är ju thuja ett fint träd att formklippa. Bland städsegröna växter finns buxbom och lager som fina alternativ.

 

Den bästa tidpunkten för formklippning är från midsommar fram till och med september, då växterna har som störst energitillgång. Viktigt är också att man börjar formklippa i tidig ålder så att man kan börja skapa den formation man önskar. Att börja på äldre träd är inte att rekommendera.