Vilka är GiersingLindén TRÄGÅRDAR?

 

Vi är det personliga trädgårdsföretaget i Skåne med
respektfull känsla för natur och trädgård.

 

JOHAN GIERSING    KISSE LINDÉN    SAMELI LINDÉN ROMANIK

Trädgårdstjänster

Trädgårdsmästare och landskapsvetare

Johan är ansvarig för allt inom trädgårdsskötsel och har arbetat många år med privata trädgårdar och parkmiljöer. ”Jag har flera års erfarenhet av att beskära alléer och fruktträd  och vi har större gods och gårdar som återkommande kunder men också privatpersoner med mindre trädgårdar. Jag beskär alltid på trädets villkor och med tanke på trädets fortsatta utveckling växtsätt. Formklippa träd och häckar tycker jag är roliga uppdrag och har haft sådan uppdrag i många år och har stor erfarenhet inom området.

Jag har ett stort intresse och kunnande inom miljö – och naturvård. Därför har jag även uppdrag för plantering av träd och buskar vid olika projekt för skapa speciella biotoper vid vattendrag eller andra känsliga naturmiljöer. Det känns roligt att få vara en del i dessa projekt som gynnar vår miljö och den biologiska mångfalden.”

En av våra större kunder inom skötsel och beskärning är Trolleholms Gods. Där vi under många år har haft ett långt samarbete med skötsel av slottsparken och allt vad det innebär inom klippning, beskärning och plantering.

Johan är utbildad landskapsvetare på Kristianstads Högskola och har TCYK – certifiering (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommité) inom beskärning och trädvård.

Trädgårdstjänster ansvarig
Trädgårdsdesigner Trädgårdsarkitekt

Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesigner med fokus på mångfald

Kisse ger form åt privata trädgårdar och andra utemiljöer.

” Jag har ett stort fokus på växter som gynnar den biologiska mångfalden och arbetar under devisen, rätt växt på rätt plats. För mig är varje uppdrag unikt och tas alltid an med nyfikenhet och öppenhet. Under min tid med att utforma utomhusmiljöer har jag givetvis skaffat mig erfarenheter och kunskap om specifika växter och deras behov. Det gör att jag aldrig  går in i ett projekt slentrianmässigt utan skapar alltid nya miljöer utifrån platsens förhållande och kundens önskningar. Som designer har jag också en stark koppling till estetiken med känsla för färger och former. Detta tillsammans med en gedigen kunskap om växter och deras egenskaper gör våra trädgårdar till lättskötta levande miljöer för alla sinnen och åtskilliga fåglar och insekter.”

Kisse är utbildad på Trädgårdsakademien samt Industriell Design på KY i Helsingborg

Trädgårdsskötsel

Flink trädgårdsarbetare

Sameli har säsongsarbetat hos oss som trädgårdsarbetare under några år och följer med Johan på uppdrag hos våra kunder.

”Jag är noggrann och lyhörd för vad som behöver göras i en trädgård och har ett bra öga för växtlighet och design. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att plantera, anlägga nya rabatter, rensa ogräs, klippa gräs och allt annat som ingår i en trädgårdsarbetares sysslor. Jag gillar verkligen det fysiska i mitt jobb och att se resultatet av arbetet vi gör”

Trädgårdstjänster personal

Vilka samarbetar vi gärna med?

 

Anne är arkitekten med rätta känslan

Anne and the Architects är en av våra närmaste samarbetspartner när det gäller utformning av utemiljöer och gröna rum. Tillsammans utformar vi härliga och intressanta trädgårdar med ljuvliga uteplatser. Vi designar pergola och växthus som harmonierar med husets formspråk. Initialt brukar det vara att Anne har ritat ett nytt hus eller en läcker tillbyggnad åt en kund och rekommenderar kunden att kontakta oss för att titta på trädgården. Det mynnar allt som oftast ut i ett kreativt samarbete mellan arkitekten och trädgårdsdesignern, Anne och Kisse. När våra idéer och tankar möts har vi väldigt roligt och resultatet blir något alldeles extra.

 

När det behövs större markarbeten

Nebbhuset AB finns i vår närhet i Vessmantorp och utför gräv och anläggningsarbeten över hela Skåne och Halland. De har kunskap och maskiner för att utföra mindre och större markarbeten. Nebbhuset har flera uppdrag för fastighetsbolag och nybyggnation. Där har vi anlitats för nyplantering och skötselplanering. Vi har även ritat utemiljöer för fastigheter som ska byggas.

 

Vi arbeta helst med växtmaterial som är odlade i Sverige

 

Därför beställer vi våra plantor från:

Stångby Plantskola har fina träd och buskar av hög kvalitet med känd proveniens. Många av Stångbys plantor har E – certifikat vilket innebär att växtmaterialet är anpassat till svenskt klimat som innebär god härdighet. Vi handlar gärna från dem då det är en garanti för bra plantor och det lönar sig.

 

Lackalänga Trädgård finns här i Skåne och har ett stort sortiment av egenodlade  perenner.

 

Flyinge Plantshop tillhandahåller träd, buskar och perenner. Genom Flyinge får man tag i flertalet namnsorter av perenner och buskar.

 

Flora Linnea är experten på rosor. Vi använder oss gärna av rosor i våra trädgårdar, men det gäller att välja rätt ros för platsen. Hos Flora Linnea har ett mycket stort utbud och beskriver varje ros utförligt. En fantastisk källa och leverantör.