Trädgårdsdesign

 

som gör din trädgård både lättskött och blomstrande.

 

Från trädgårdsidé till utförande!
Vare sig om du som kund vill ha din trädgård lättskött, vild och galen eller strukturerad
så har vi både idéerna och kunnandet för att göra din trädgård till en underbar plats.

 

Vi ser till att din trädgård blir just det ni önskar och drömmer om.

Första steget mot en levande trädgård

Idéskissen visualiserar tankar kring trädgården

Efter det initierande mötet och godkänd prisidé börjar jag mitt arbete med att göra en idéskiss/ situationsplan. På den visas trädgårdens ytor som till exempel var gångar ska slingra, var sittplatserna bör placeras. Rabatter, buskar och träd får sin tänkta placeringar för att skapa trädgårdsrum. Ritningen ger en bra känsla hur trädgården kan användas och hur man kan röra sig i den. Ibland ger jag något exakt förslag på träd eller buskar för att förtydliga karaktären på trädgården. Jag skriver också ner hur de olika platserna kan användas som tex. en skön plats i lä med kvällssol. Detta göt det tydligt varför jag har valt att placera något just där. Ofta gör jag även ett bildcollage till skissen så att ni som kund verkligen ska förstå hur trädgården ska se ut och vilken atmosfär den kommer att få.

 

En idéskiss är ett bra första steg till en underbar och lättskött trädgård.

Vissa kunder vill bara ha denna hjälp och fortsätter sen med sin trädgård på egen hand.

Dags att bestämma växter och markmaterial

Detaljerna är det som gör helheten

Efter att man är klar med idéskissen (situationsplanen) och den känns bra så går man in på detaljerna. Då tittar jag på vilka växter som passar i trädgården utifrån den specifika växtplatsen och vilken karaktär vi vill att trädgården ska ha. Olika växter trivs såklart i olika förhållanden. Jag strävar alltid efter att hitta växter som klara sig väl för att de snabbt ska etablera sig i trädgården. För en trädgård där plantorna trivs och frodas är en vacker lättskött trädgård. Man bestämmer också vilka markmaterial som ska användas. De ska passa i utseende och stil men även passa ekonomin då markplattor och grus kan variera ordentligt i pris och kvalitet.

 

växtval och placering

Växtvalen beskriver jag med bild och text och exakt placering ritas in på illustrationsplanen. De specifika växtvalen gör jag för att helheten ska bli bra och att det alltid ska vara något på gång i trädgården. Plantan kanske är vacker även på vintern eller att den blommar tidigt på våren. Det är inte bara ljuvligt att titta på utan även bra för våra pollinatörer.  Illustrationsritningen är detaljerad och skalenlig så den går att använda som underlag för att anlägga trädgården. Dock är en trädgårdsritning aldrig så lika exakt som en arkitektritning. Det behövs ju heller inte då naturen aldrig är exakt utan organisk.

underlätta det fortsatta arbetet

detaljplanering av rabatterna

Planteringsplanen visar var växterna ska planteras i en rabatt och vilket antal uträknat efter c/c för just den plantan. Med  hjälp av denna räknar man också ut hur många plantor av av varje man behöver beställa från plantskolorna. För att skapa en lättskött och vacker trädgård så är det bra att sätta plantorna med rätt mellanrum så att de växer ihop inom en inte all för lång framtid. Det gör att växterna snabbt täcker barjord och förhindrar ogräset att ta över och detta minimerar det inte allt för roliga arbetet med att rensa ogräs.

 

Det är inte helt ovanligt att man snålar med antalet plantor i en perennrabatt vilket har gjort att perennrabatter ofta har ett oförtjänt ryckte om sig att behöva mycket skötsel. Men tvärtom är en välplanerad perennrabatt med något år på nacken, mer lättskött än en gräsmatta. Dessutom så gynnar blommorna alla bin, humlor, diverse insekter, fjärilar och fåglar mer än en välklippt gräsmatta eller grusad yta. Så jag försöker alltid rita in så mycket perenner och blommande buskar som jag kan i mina trädgårdar! Det gör ingen ledsen vill jag lova!

 

Hur mycket markmaterial går åt?

Markplaneringsplanen är viktig för anläggaren som ska gräva gångar och lägga plattor och gör det lätt att räkna ut åtgången av material. Ritningar visar också i vilket mönster eventuella plattor ska läggas, var de olika markmaterialen ska läggas. Behövs en kant för att skilja de olika materialen visas det också hur den ska se u och i vilket material. Trädgården planeras in i minsta detalj för att göra den så praktisk, lättskött och hållbar som möjligt och bli till en plats att njuta av i evigheters evighet.

Pris för trädgårdsdesign?

offereras efter besök i er trädgård

Trädgårdsdesign börjar alltid  med ett besök i trädgården som planeras så att du som kund kan berätta om dina tankar kring trädgården. på samma gång får jag en bra känsla för trädgårdens förutsättningar som placering, jordmån och vilka växter som trivs eller inte trivs. Jag brukar också ta en titt på kringliggande natur och trädgårdar som kan ge mig ytterligare information. Det är viktigt för mitt designarbete att få en god uppfattning hur trädgården ska användas och vilken karaktär och känsla som kunden strävar efter för att kunna skapa en trädgård som uppfyller kundens önskemål på flera plan.

Efter det återkommer jag med beräknad tidsåtgång och prisidé för vårt fortsatta arbete med trädgården.  Jag brukar specificera de olika momenten från idéskiss till genomförande i offerten för att ni som kund ska få en bra förståelse för hur projektet kan genomföras i sin helhet men också för att kunna avgränsa och välja den tjänst av mig som man har behov av. Kanske behövs bara en övergripande planering för att kicka igång trädgårdsprojektet eller så vill man ha en detaljerad ritning. Oavsett så får man den hjälp av som behövs för ett lyckat genomförande av  ert trädgårdsprojekt!

 

Man kan räkna med att priset för en trädgårdsritning, beroende på hur detaljerad den ska vara och hur stort område det rör sig om, landar på från 6000 kr till runt 20 000 kr.